Bứt Phá với

VTC Cloud Computing

IOPS: 20000 | Throughput: 256 MBps | Capacity: 32768 GiB High-performance Elastic Compute Service (ECS) at low cost

Bảng Giá VTC Cloud

(bảng giá trên chưa bao gồm VAT)

VTC Cloud 1

 • 280.000
  (vnđ/tháng)
 • 1 Core CPU
 • 1Gb RAM
 • 20Gb HDD
 • 100Mbps bandwidth
 • Unlimited transfer
 • 1 ip

 • Đăng ký

VTC Cloud 2

 • 510.000
  (vnđ/tháng)
 • 2 Core CPU
 • 2Gb RAM
 • 30Gb HDD
 • 100Mbps bandwidth
 • Unlimited transfer
 • 1 ip

 • Đăng ký

VTC Cloud 3

 • 640.000
  (vnđ/tháng)
 • 3 Core CPU
 • 2Gb RAM
 • 40Gb HDD
 • 100Mbps bandwidth
 • Unlimited transfer
 • 1 ip

 • Đăng ký

VTC Cloud 4

 • 940.000
  (vnđ/tháng)
 • 3 Core CPU
 • 4Gb RAM
 • 60Gb HDD
 • 100Mbps bandwidth
 • Unlimited transfer
 • 1 ip

 • Đăng ký

VTC Cloud 5

 • 1.120.000
  (vnđ/tháng)
 • 4 Core CPU
 • 4Gb RAM
 • 80Gb HDD
 • 100 Mbps bandwidth
 • Unlimited transfer
 • 1 ip

 • Đăng ký


VTC Cloud 6

 • 1.836.000
  (vnđ/tháng)
 • 6 Core CPU
 • 8Gb RAM
 • 120Gb HDD
 • 100 Mbps bandwidth
 • Unlimited transfer
 • 1 ip

 • Đăng ký

VTC Cloud 7

 • 2.164.000
  (vnđ/tháng)
 • 8 Core CPU
 • 8Gb RAM
 • 180Gb HDD
 • 100Mbps bandwidth
 • Unlimited transfer
 • 1 ip

 • Đăng ký

VTC Cloud 8

 • 3.560.000
  (vnđ/tháng)
 • 12 Core CPU
 • 16Gb RAM
 • 300Gb HDD
 • 100Mbps bandwidth
 • Unlimited transfer
 • 1 ip

 • Đăng ký

VTC Cloud 9

 • 4.320.000
  (vnđ/tháng)
 • 16 Core CPU
 • 16Gb RAM
 • 500Gb HDD
 • 100Mbps bandwidth
 • Unlimited transfer
 • 1 ip

 • Đăng kýHệ Điều Hành & Ứng Dụng

Hệ Điều Hành


Aliyun Linux

CentOS

CoreOS

Debian

FreeBSD

SUSE Linux


OpenSUSE

Ubuntu

Windows Server

Ứng Dụng


Chyrp

Drupal

Ghost

Gitlab

Jenkins

Joomla


LAMP

Magento

NodeJS

Opencart

Redis

WordPress