VTC INTECOM TIẾP TỤC TUYỂN DỤNG NHIỀU VỊ TRÍ

 

 

 

Với đội ngũ nhân sự trẻ, giàu tri thức, nhiệt huyết và sáng tạo, VTC Intecom là một trong những doanh nghiệp tiên phong xây dựng nền móng phát triển cho ngành công nghiệp nội dung số Việt Nam, góp phần thực hiện thắng lợi Đề án của Chính phủ “Đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về CNTT và truyền thông”. 

Hiện tại, VTC Intecom tiếp tục tuyển dụng nhiều vị trí:

1.CHUYÊN VIÊN ĐÀO TẠO

http://tuyendung.intecom.vtc.vn/chi-tiet/27843418-c10a-4214-9c25-edbc7d7561c3 

2.NHÂN VIÊN PR MKT - PHÒNG SOCIAL MEDIA

http://tuyendung.intecom.vtc.vn/chi-tiet/8b2a60e4-e28d-4fdf-9068-bfeeb09c71de

3.NHÂN VIÊN KINH DOANH CỔNG THANH TOÁN ĐIỆN TỬ

http://tuyendung.intecom.vtc.vn/chi-tiet/ca691fac-e678-4bbf-a537-aee3e21c2c0b

4.NHÂN VIÊN KINH DOANH QUỐC TẾ

http://tuyendung.intecom.vtc.vn/chi-tiet/04dda57d-054b-4c00-ad2f-1390c50adf2b

5.NHÂN VIÊN KINH DOANH - PHÒNG QUẢN TRỊ THƯƠNG HIỆU

http://tuyendung.intecom.vtc.vn/chi-tiet/8f12cdf8-1ca8-4c56-8948-411f180af2fe

6.NHÂN VIÊN KINH DOANH - SOCIAL MEDIA

http://tuyendung.intecom.vtc.vn/chi-tiet/0468921e-4911-4942-b2ab-518b3a0246c1

7.NHÂN VIÊN QUẢN LÝ KINH DOANH - SOCIAL MEDIA

http://tuyendung.intecom.vtc.vn/chi-tiet/cefb9726-2401-45d3-8f33-df8a8f985cc9

8.NHÂN VIÊN PR, MARKETING ONLINE - DỰ ÁN GIÁO DỤC

http://tuyendung.intecom.vtc.vn/chi-tiet/0849aed8-a62f-4d4c-ba2f-0cf153bb8178

9.NHÂN VIÊN MEDIA - DỰ ÁN GIÁO DỤC

http://tuyendung.intecom.vtc.vn/chi-tiet/51959a52-26f3-418d-b819-6bdc8d114935

10.CHUYÊN VIÊN DIGITAL MARKETING

http://tuyendung.intecom.vtc.vn/chi-tiet/6aac70b2-4e94-44ba-8271-aba5a992e2ba