Dịch vụ Backup as a Service

Cho phép sao lưu một phần hoặc toàn bộ hệ thống máy chủ ảo trên môi trường Public Cloud, đảm bảo dự phòng hệ thống.

Mang đến tính sẵn sàng cao cho dữ liệu, cho phép khôi phục nhanh chóng khi cần thiết.

Tính năng dịch vụ Backup as a Service

Dịch vụ BKaaS của VTC Cloud có những ưu điểm nổi bật, đa dạng lựa chọn phù hợp với nhu cầu sử dụng.

Liên hệ với VTC Cloud để được hỗ trợ!