Dịch vụ Cloud Storage (S3)

Cung cấp không gian lưu trữ lớn không giới hạn, đảm bảo tính bảo mật với chi phí tiết kiệm. Cloud Storage dựa trên công nghệ lưu trữ tiên tiến, tương thích giao thức S3 giúp khách hàng dễ dàng trong sử dụng và tích hợp với các hệ thống CNTT hiện có.

Dịch vụ Cloud Storage được sử dụng nhằm đáp ứng đa dạng nhu cầu sử dụng như kho lưu trữ video, media, lưu trữ log, ứng dụng di động, sao lưu dữ liệu của hệ thống CNTT, ứng dụng IoT....

Ưu điểm dịch vụ Cloud Storage

Dịch vụ Cloud Storage của VTC Cloud có những ưu điểm nổi bật, mang lại những lợi ích cho khách hàng.