Dịch vụ K8S as a Service

Là một dịch vụ PaaS, dựa trên công nghệ Kubernetes kết hợp cùng nền tảng Public Cloud của VTC.

Cung cấp môi trường Native Cloud hoàn chỉnh, cho phép người dùng phát triển, kiểm thử, triển khai và phân phối ứng dụng trên nền tảng Kubernetes.

Tính năng dịch vụ K8S as a Service

Dịch vụ K8SaaS của VTC Cloud có những ưu điểm nổi bật, đa dạng lựa chọn phù hợp với nhu cầu sử dụng.

Liên hệ với VTC Cloud để được hỗ trợ!